Creatieve Educatie

 

Heerlijk vind ik het om kinderen en jongeren te ervaren en met ze te werken.

Zo puur en wijs als ze vaak zijn, loop ik graag een stukje mee op hun pad.

 

Doel van mijn bruikbare wijsheid en kennis is hun (zelf)vertrouwen te vergroten, schatten te zoeken en te vinden. Het mooie in ze naar boven halen en zien hoe kinderen daar uitdrukking aan geven. Met aandacht en bezieling vernieuwing en ontwikkeling stimuleren!

 

Ik werk met beweging, met schilderen op muziek, met tekenen en dans, met adem, visualisatie, spel en beeld. Ontspanning en plezier staan hierbij voorop. Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot en de creativiteit geactiveerd. Spelenderwijs neem ik de kinderen mee op avontuur in het lichaam. Herinneren, ontdekken, verkennen, leren en genieten. Een fysieke uitlaatklep voor persoonlijke expressie en creativiteit. 

Deze holistische lessen geven ieder mens, jong of jong van geest, plezier, veiligheid en vertrouwen.

 

Kijk voor meer info over de afzonderlijke lessen links in het rijtje onder Creatieve Educatie.

 

Diverse scholen (van Primair onderwijs tot en met Hoger Onderwijs) komen op bezoek of huren mij in als gastdocent om mee te denken of om te inspireren, om 1 van mijn lessen of projecten te begeleiden, om leraren te coachen (proces- en ervaringsgericht)  of om leraren te trainen in het ontwikkelen van creativiteit en zelfbewustzijn.